หน้าหลัก 
ข่าวกิจกรรม
ทำเนียบบุคลากร 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้ง
  ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนบ้านมาบไผ่  

 

 

 

...........โรงเรียนบ้านมาบไผ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2466 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดมาบไผ่ เป็นสถานศึกษา ให้ชื่อว่า " โรงเรียนบ้านมาบไผ่ ( วัดมาบไผ่ )

............จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

............ปี พ.ศ. 2484 นายปาน ความดี ได้บริจาคที่ดินพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จำนวน 4 ห้อง

............ปี พ.ศ. 2509 ได้เปิดสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

...........ปี พ.ศ. 2542 นายวีระ - นางนิยม ญาติพินิจ ได้บริจาคอาคารเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน มูลค่า 950,000 บาท

..........ปี พ.ศ. 2548 นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี ได้บริจาคที่ดินพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช . 105/29

...........ปี พ.ศ. 2540 มีครูใหญ่ชื่อ นายมรรค เอื้อนสุภา และได้มีการโยกย้ายตามวาระ 3 ราย และเกษียณอายุราชการในปี 2560 คือ นางสาวรำเรียง อ่อนน่วม

*****ปัจจุบัน โรงเรียนมีพื้นที่ 6 ไร่ 60 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลัง .... ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์ 3 หลัง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง บ้านพักครู 1 หลัง ถังน้ำซีเมนต์แบบเหลี่ยม 1 ชุด ถังน้ำซีเมนต์แบบกลม 23 ถัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามวอล เล่ย์บอล 1 สนาม

 
 

 

     คือ   อักษรย่อของ   โรงเรียนบ้านมาบไผ่
สีประจำโรงเรียน คือ ฟ้า ขาว
สีฟ้า หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความสดชื่นร่มเย็น 
       การเจริญเติบโต 

สีขาว หมายถึง การมีคุณธรรม การมีน้ำใจ

 
         กลับด้านบน            หน้าหลัก
โรงเรียนบ้านมาบไผ่  (ทองปานประชานุกูล ) โทรศัพท์  038 - 158 011
 120 หมู่ 2 ต. มาบไผ่  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1
 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย  kunwinan Thongchairotsakun
 admin