คำขวัญโรงเรียน     วินัยดี     มีมารยาท      สะอาดเด่น      เน้นวิชาการ      
**** หน้าหลัก ****
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ขอบข่ายภารกิจบริหาร
 การศึกษาพิเศษ
 บุคลากร
 บรรยากาศภายในโรงเรียน
**สาระการเรียนรู้**
 ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ศิลปะ
 สุขศึกษาฯ 
 สังคมศึกษา การงานอาชีพฯ
 ภาษาต่างประเทศ


  

 

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
    กลับด้านบน
  หน้าหลัก
โรงเรียนบ้านมาบไผ่  (ทองปานประชานุกูล ) โทรศัพท์  038 - 158 011
 120 หมู่ 2 ต. มาบไผ่  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1
 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย  kunwinan Thongchairotsakun
 admin