หน้าหลัก
ข่าวกิจกรรม
ทำเนียบบุคลากร
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้ง
นิสัยดี  5  อ่อน
 
 กิจกรรมมีดังนี้
 หัวอ่อน
เชื่อฟัง , เคารพ พ่อ แม่ , ครู , ผู้สูงอายุ ฯ 
 สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 สมาทานศีล 5
 นั่งสมาธิก่อนเรียน 3 - 5 นาท
 นั่งสมาธิทุกเช้า
 เล่านิทานคุณธรรม
 สวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนนอน 

**********************

ปากอ่อน

พูดจาไพเราะ , มีหางเสียง

 

 

 

พูดจาไพเราะ มีหางเสียงถูกต้องตามกาลเทศะ

ยิ้มแย้มแจ่มใส

เล่านิทานธรรมมะ

พูดสร้างสรรค์ให้กำลังใจ

คารวธรรม น้องไหว้พี่

***********************

มืออ่อน

ไหว้สวย

ไหว้ครู ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่เข้ามาในโรงเรียน

กราบเท้าผู้ใหญ่ ญาติ พ่อ แม่

ไหว้พ่อ แม่ ผู้ใหญ่ ก่อนออกจากบ้าน เข้าบ้าน และก่อนนอน

รับของจากผู้ใหญ่ไหว้ทุกครั้ง

************************

หลังอ่อน

ก้มหลัง

เดินสำรวม , เก็บมือ

เดินค้อมหลัง เมื่อผ่านผู้ใหญ่ , พระสงฆ์

*************************

 

เข่าอ่อน

ส่งงาน , คลานเข่า

นั่งพับเพียบ เมื่อเข้าห้องประชุม ฟังธรรมะ

ส่งงาน

พบครูนั่งคุกเข่า

ไม่ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่

นั่งท่าเทพบุตร , เทพธิดา เวลากราบพระ

*************************

   กลับด้านบน
โรงเรียนบ้านมาบไผ่  (ทองปานประชานุกูล ) โทรศัพท์  038 - 158 011
 120 หมู่ 2 ต. มาบไผ่  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1
 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย  kunwinan Thongchairotsakun
 admin