คำขวัญโรงเรียน      วินัยดี     มีมารยาท     สะอาดเด่น     เน้นวิชาการ      
                
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านมาบไผ่ ปี 2560  
   
  ฐานธรรมะ วันศุกร์ 
   
 งานวันครูประจำปี 2561
   
 งานวันเด็กประจำปี 2561                 
   
 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67 
   
 ประชุม 5 / 01 / 61         
   
 ผู้ใหญ่ใจดีแจกฟรุ้ตสลัด
   
 จัดกิจกรรมปีใหม่วิถีไทย            
   
 ประชุม 25 / 12 / 60
 
 
 แสดงความยินดี         
 
 
 ประชุม 18 / 12 / 60                   
   
  บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ อบต. มาบไผ่ 
   
 เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ และการกุศล 
   

ทำบุญวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

   
 ฐานธรรมะ วันศุกร์
   
 ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
   
 ประชุม 29 / 11/ 60
   
 แนะแนวอาชีพ
   
 
 
  กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านมาบไผ่  
 

 
  หน้าหลัก

 

 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ ( ทองปาน ประชานุกูล )  Tel  038 - 158 011
 120 หมู่ 2 ต. มาบไผ่ อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1
 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย  kunwinan Thongchairotsakun
 admin : :