คำขวัญโรงเรียน      วินัยดี     มีมารยาท    สะอาดเด่น    เน้นวิชาการ      
***** หน้าหลัก *****
  ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ขอบข่ายภารกิจบริหาร
 การศึกษาพิเศษ
 บุคลากร
 บรรยากาศในโรงเรียน
*สาระการเรียนรู้*
 ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ศิลปะ
 สุขศึกษาฯ
 สังคมฯ
 การงานอาชีพฯ
 ภาษาต่างประเทศ

 

 
 
     
 
     
 
     
 
 
  กลับด้านบน
  หน้าหลัก
  ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนบ้านมาบไผ่  (ทองปานประชานุกูล ) โทรศัพท์  038 - 158 011
 120 หมู่ 2 ต. มาบไผ่  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1
 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย  kunwinan Thongchairotsakun
 admin