หน้าหลัก 
ข่าวกิจกรรม
ทำเนียบบุคลากร 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้ง
  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) 
เลขที่ 120  หมู่ที่ 2  ตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  20170
  โทรศัพท์  038 158 011    เว็บไซต์  http://www.mabpai.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
     
  
                                               
โรงเรียนบ้านมาบไผ่  (ทองปานประชานุกูล ) โทรศัพท์  038 - 158 011
 120 หมู่ 2 ต. มาบไผ่  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1
 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย  นางสาว กุลวินันท์ ธงชัยโรจน์สกุล
 admin