คำขวัญโรงเรียน       วินัยดี     มีมารยาท      สะอาดเด่น      เน้นวิชาการ        
 

***** วันพระประจำเดือน ตุลาคม 2563 ****
 
วันศุกร์
วันเสาร์
วันศุกร์
วันเสาร์
วันเสาร์

ที่
ที่
ที่
ที่
ที่

 
2
10
16
24
31


     

 

ขึ้น
แรม
แรม
ขึ้น
ขึ้น
15
8
14
8
15
ค่ำ
ค่ำ
ค่ำ
ค่ำ
ค่ำ
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
ุ11
11
11
12
12
     
***  หน้าหลัก ***
 ข้อมูลโรงเรียน  
 วิสัยทัศน
  พันธกิจ
  ขอบข่ายภารกิจบริหาร
  การศึกษาพิเศษ
  บุคลากร
  บรรยากาศในโรงเรียน
  แหล่งเรียนรู้
  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.
 สาระการเรียนร ู้
 ภาษาไทย 
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ศิลปะ
 สุขศึกษาฯ
 สังคมศึกษาฯ
 การงานอาชีพฯ
 ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
 
 
อากาศวันนี้
 
 

 

 

..............ข่าวประชาสัมพันธ์...................
 >>> รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน   
  ประกาศรับสมัคร   ประกาศ  ,  กำหนดการ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ใบสมัคร  
 >>> เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ....อ่านต่อ    
 >>> ระบบสมัครเรียนออนไลน์  ปีการศึกษา  2563       
โรงเรียนบ้านมาบไผ่(ทองปานประชานุกูล) เปิดรับนักเรียนระดับชั้น  อ.2 - ม.3         
 >>> เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี่คือลิ้งค์การเรียนการสอน DLTV ของ
ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 - ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝน
ในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   คลิกที่นี่    
 
* วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
คล้ายวันสวรรคต....อ่านต่อ
 
* วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายณัฐพล ไหว้พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่
นำคณะครูและนักเรียน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากับ อบต. มาบไผ่....อ่านต่อ
 
* วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายณัฐพล ไหว้พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่
ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม อาหารกลางวัน...อ่านต่อ
 
* วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 นายณัฐพล ไหว้พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ 
ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2561 ณ ด้านล่างอาคาร อบจ.
เพื่อชี้แจงข้อราชการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ......อ่านต่อ  
 
*วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน2561ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ ได้ร่วมงานฉลอง
ประทานรางวัลเกียรติคุณและแสดงความยินดี ณ ศาลเจ้าทองแดงมาบไผ่...อ่านต่อ
 
* วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ โดยนักเรียนทุกชั้นร่วมพิธี
พร้อมเพรียงกัน ณ ด้านล่างอาคาร อ.บ.จ.ชลบุรี...อ่านต่อ
 
* วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คุณครูณัฐกฤษ ความดี และคุณครูนิติธร ทั่งทอง 
ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบไผ่  เข้าร่วมโครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่น 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองชาก...อ่านต่อ
 
* วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โดยผู้สมัครหมายเลข 1 เด็กหญิงชลธิชา บุญมี เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง...อ่านต่อ   
 
*วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบไผ่ ไปไหว้พระ สวดมนต์
และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 
ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6...อ่านต่อ
 
*วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม2561นายณัฏฐ์พล ไหว้พรหม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่
่ ได้เป็นประธานการประชุมคณะครู ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ อบจ.เพื่อชี้แจงข้อราชการ 
 มีคณะครูเข้าประชุมโดยพร้อมกัน...อ่านต่อ
* วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ  เนตรนารีสามัญ - สามัญรุ่นใหญ่ ............................... อ่านต่อ 
* วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ 2561โรงเรียนบ้านมาบไผ่ได้รับมอบหมายจาก สพป.ชลบุรีเขต1
 ให้จัดเป็นศูนย์สอบ O - NET ระดับประถมศึกษา โอกาสนี้ รองฯคมบูรณ์ ธัญหเสถียร 
 และคณะได้มาเยี่ยมสนามสอบ .......................................อ่านต่อ 
*วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ได้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี
 นำโดย นายชัยวิวัฒน์  เมธีธรรมาภรณ์  ณ ใต้อาคารอบจ.ซึ่งมามอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละห้อง......................อ่านต่อ 
*วันจันทร์ที่29มกราคม2561นายเสริมสิริ รอบคอบครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต1
ได้เป็นประธานการประชุมคณะครู ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ อบจ.เพื่อชี้แจงข้อราชการ
และกิจกรรมต่างๆ มีคณะครูเข้าประชุมโดยพร้อมกัน...อ่านต่อ                
*วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561พระอาจารย์มหาวิเศษ ได้มาเป็นวิทยากรอบรม 
นำสวดมนต์ นำแผ่เมตตาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบไผ่
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ด้านล่าง อาคารใหม่ อ.บ.จ. ชลบุรี
                                 ............อ่านต่อ
 
ดูกิจกรรมย้อนหลัง คลิกที่นี่
 

 

 
ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
  กิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่อง   
   ตลอดปีการศึกษา   

   
 
ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
    ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ติดต่อ admim  
  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)   โทรศัพท์  038 - 158 011  
  120 หมู่ 2  ต. มาบไผ่ อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1
  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย  kunwinan Thongchairotsakun
  admin : :